Eldiven Üretimi Bilinen Durum Eldiven Üretimi Bilinen Durum

Mevcut teknik alanda kullanılmakta olan tek kullanımlık bir polietilen  (PE) plastik eldiven, parmaklar, bir avuç içi kısmı ve bir bilek kısmından oluşmaktadır. Bahsedilen polietilen plastik eldivenin özelliği; bilek parçasının kenarına yakın bir konumda bir sızdırmazlık hattının düzenlenmiş olmasıdır.

Söz konusu sızdırmazlık hattı ile bilek parçasının kenarı arasında iki eldiven sabitleme deliğinin bulunmaktadır. Sızdırmazlık hattının eldiven üzerinde düzenlenmesi nedeniyle, eldivenin çevre kirliliği azalmakta ve kullanım açısından güvenlik ve hijyen sağlanmaktadır. Tek kullanımlık polietilen plastik eldiven geniş bir uygulama alanına sahip olup, gıda, marketler, catering, tıbbi tedavi, ev içi, endüstriler, temizlik hizmetlerinde kullanılabilmektedir.
 
Genellikle, bahsedilen tek kullanımlık atılabilir eldiven, bir daldırma yöntemi veya bir kesme ve ısıl yapıştırma yöntemi kullanılarak üretilmektedir. Kesme ve ısıl yapıştırma işlemi ile üretilen tek kullanımlık  HDPE – PE eldivenlerde, iki film birbiri üzerine düz bir yüzeye (kesim hattı boyunca) döşemektedir. Her iki film katmanını kesmek için ilk filmin üstüne bakır veya paslanmaz çelikten yapılmış ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile metalik bir el şekilli bıçak uygulanmakta veya şekillendirilmektedir. Filmler bir eldiven oluşturmak üzere kesilirken (el şeklindeki bıçak da ısıtıma işlemine tabi tutulduğundan) katmanlar, kesme hattı boyunca birbirine kaynaklanmaktadır.
 
Tekniğin bilinen durumunda yer alan US8566965 B2 numaralı Amerikan patent dokümanında, eldiven yapım sistemi açıklanmaktadır. Şekil 1’de US8566965 B2 numaralı Amerikan patent dokümanına ait eldiven yapım sisteminin genel görünümü verilmektedir. Buna göre, söz konusu eldiven yapım sistemi, filmin birden fazla katının prosese beslenmesini sağlamak adına çok sayıda silindir kolu (52 ve 54) içermektedir.
 
Proseste eldiven oluşturulurken, iki kat film çözülmekte ve en az bir kalıp cihazına (58) beslenmektedir . Hidrolik veya pnömatik olarak çalıştırılabilen söz konusu kalıp cihazı (58), bir çift karşıt plaka (eldiven kalıbı) (60 ve 62) içermektedir. Eldiven kalıbı ve karşıt plakanın (60 ve 62) bir araya gelmesiyle, üst üste binmiş film katları ve el şeklindeki ısıtılmış bıçak sayesinde iki kat filmden bir eldiven üretilmektedir. Elde edilen eldiven formu, eldiven formundan ayrılmamış olan kenar film hurdası ile birlikte aşağı akışa, önceden belirlenmiş eldiven manşet ebat ölçüsünde kesilerek, konveyör banta tek tek beslenmektedir. Ancak, US8566965 B2 numaralı Amerikan patent dokümanın aksine, halihazırda eldiven formu verilmiş ve bundan ayrılmamış olan kenar film hurdasını otomatik olarak eldiven formundan ayıran sistemler de mevcuttur.

Burada da bahsedildiği gibi, tekniğin bilinen durumunda yer alan geleneksel üretim tekniği ile konveyör üzerine beslenen eldiven formu ve eldiven formundan ayrılmamış olan kenar  film hurdası, makine operatörünün ebatlanmış olan eldiven formunu ve kenar firesini hızlıca çekmesiyle oluşturulan formdan ayırmaktadır.

Her ne kadar yeni nesil otomatik kenar alma firesi kullanılan makineler üretim aşamasında kullanılsa dahi,  belirli adetlerde paketleme işlemi sırasında tek kullanımlık eldivenlerin desteleri; paketleme ve katlama sırasında veya paketlenmiş tek kullanımlık eldivenlerin paket içerisinden alınması aşamasında, dağılmalar ve paket dışına çoklu eldiven çıkışları olmakta ya da tek kullanımlık eldivenler mühürlenmiş paket dışına tamamen çıkarılmaktadır. Bulunduğu ortamda dağılmalara, diğer kullanıcıların birden fazla eldivene temas etmesi dolayısıyla veya paket dışına çıkan eldivenlerin yere düşmesi gibi nedenlerden dolayı hijyen kaybı ve gereksiz çevre kirliliğine neden olmaktadır.
 
Sonuç olarak, söz konusu teknik alanda, yukarıda bahsedildiği üzere birçok problem ve olumsuzluk yaşanmakta, mevcut uygulamalar, bu problemler ve olumsuzlukların çözümünde yetersiz kalmaktadır. Bu durum, teknik alanda bir geliştirme ve yenilik yapmayı zorunlu kılmaktadır.