Orbus Gloves Üretim Farklılıkları Orbus Gloves Üretim Farklılıkları

Orbus Gloves patentli ve faydalı model lisansı almış üretim şekli ile aşağıdaki farklılıklarda üretim yapabilmektedir.

  1. Söz konusu eldiveni çoklu halde bir yere asmak ve kullanıcı tarafından asıldığı yerden alınmasını sağlamak üzere, eldiven üzerinde belirli mesafelerle asma deliği açan en az bir delik açma aparatı,
  2. Eldivenin bilek uzantısı kısmına yırtılma çizgisi oluşturmak üzere, en az bir perforasyon aparatı,
  3. Eldiveni oluşturan herbir katmanı birbirine bağlamak üzere, en az bloklama birimi içermesi ile ilgilidir.