Üretim Sistemi Hakkında Üretim Sistemi Hakkında

Orbus Gloves; tekniğin bilinen durumunda yer alan eldiven üretim sistemlerinin sebep olduğu dezavantajları ortadan kaldıran farklı bir patent sistemi kullanır. Orbus Gloves, eldivenlerin paket dışına çıkarak dağılmalarını, kullanıcıların istemsiz bir şekilde birden fazla eldivene temas etmelerini önler.

Orbus Gloves’un bir diğer ayrıcalığı; ikinci bir operasyon olmaksızın ve el değmeden tüm unsurların üretim sistemi içerisinde tamamlandığı, tek tek ayrılabilen, tek kullanımlık eldiven destelerinin oluşturulmasıdır. Orbus Gloves için özel tasarlanan üretim makineleri ile eldiven destelerini robotik mekanizma ile konveyör üzerine istifleyerek, tek kullanımlık eldiven kesim makinesi üzerinde asma aparatı deliğinin oluşturulmasını sağlamaktadır.
 
Ayrıca,  tek kullanımlık Orbus Gloves bilek uzantısı kısmına perforasyon yöntemi uygulanmaktadır. Bahsedilen yöntem, kesme aralıkları belirlenmiş oluklu bir bıçak kullanılarak tamamen destenin kesilmesine izin vermeyecek aralıklarda delme işleminin uygulanmasını, istendiği zaman eldivenin bu deliklerden rahatça koparılmasını sağlayan işlemdir. Oluşturulan düz delikli, zayıflatılmış yırtılma çizgisi, ısıl yapıştırma ile her bir eldivenin birbirine bağlanmasını (bloklama) sağlamaktadır.
 
Bu durum, üretim hızının optimum seviyede tutulması açısından da avantaj yaratmaktadır. Sonuç olarak, Orbus Gloves’un farklılık konusu üretim sistemi ve yöntemi ile elde edilen nihai ürün, oluşturulan deliklerinden sabit bir noktaya (duvar, raf, makina üzeri vs.) asılarak, yalnızca en dış tarafta bulunan en üstteki bir tane eldivene temasta bulunularak, perforasyon yardımı ile koparılarak kullanılabilmektedir.
 
Bu sayede, Orbus Gloves kullanım sahasında (pastane,meyve sebze satışı olan reyonlar, hastaneler vb.) eldivenlerin bulunduğu yerin görünürlüğü arttırılmakta, paketten çıkarıp alırken meydana gelen dağılma ve yere düşmeler sebebi ile oluşan gereksiz sarfiyat ve paket içinden eldiven almaya çalışırken parmakların diğer eldivenlere değmesinden kaynaklanan hijyen kaybı ortadan kaldırılmış olmaktadır.

Orbus Gloves’un yapısal ve karakteristik özellikleri ve tüm avantajları detaylı açıklama ve şekiller sayesinde daha net olarak anlaşılacaktır.

Orbus Gloves üretim sisteminde elde edilen nihai ürün (tek kullanımlık eldiven), oluşturulan asma deliklerinden sabit bir noktaya (duvar, raf, makina üzeri vs.) asılarak, yalnızca en dış tarafta bulunan, en üstteki bir tane eldivene temasta bulunularak, perforasyon/yırtılma çizgisi yardımı ile koparılarak kullanılmaktadır. Perforasyon/yırtılma çizgisi yardımı ile koparılan eldiven, ele ve tüm parmaklara bileğin eklem kısmının üzerine kadar gelecek şekilde giyilerek kullanılmaktadır.